Sanering av Tuovilan koulu

Kommunen informerar på denna sida om hur saneringsarbeten i Tuovilan koulu framskrider. 

Undersökningar, rapporter och utlåtanden

Den byggnadstekniska undersökningen utfördes av Drytec Anderssén Oy Ab, och av undersökningsrapporten har man sammanställt en kortare lägesrapport med de mest centrala iakttagelser och utförda åtgärder samt ett förslag till fortsatta åtgärder.

Utförda åtgärder i A-delen (gamla delen)

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Problemet med mineralfibrer i gymnastiksalen åtgärdades under jullovet (2019) genom att byta ut alla akustikskivor i gymnastiksalen.

Under sommaren 2020 har golvmattorna bytts ut, hela ytterväggar bytts ut och skadorna i mellanväggarna åtgärdats. 

Förskolans våt-tambur och toaletter samt skolhälsovårdarens utrymmen och speciallärarklassrummet var klara under hösten 2020.

Skolans matsal har sanerats samt förstorats enligt önskemål från personalen.

Tre klassrum och lärarrummet har renoverats och är klara.

Utförda åtgärder B-delen (nyare delen)

Byte av ytmaterialet i bottenbjälklaget under klassrummen och korridorerna.

Tätning av anslutningen vägg–golv.

Byte av vikdörr.

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Listan uppdateras efter hand

Fortsatta åtgärder

Gymnastiksalens yttervägg renoveras från utsidan med start från våren 2022.