Sanering av Tuovilan koulu

Kommunen informerar på denna sida om hur saneringsarbeten i Tuovilan koulu framskrider. 

Undersökningar, rapporter och utlåtanden

Den byggnadstekniska undersökningen utfördes av Drytec Anderssén Oy Ab, och av undersökningsrapporten har man sammanställt en kortare lägesrapport med de mest centrala iakttagelser och utförda åtgärder samt ett förslag till fortsatta åtgärder.

Utförda åtgärder i A-delen (gamla delen)

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Problemet med mineralfibrer i gymnastiksalen åtgärdades under jullovet (2019) genom att byta ut alla akustikskivor i gymnastiksalen. –

Under sommaren 2020 har golvmattorna bytts ut, hela ytterväggar bytts ut och skadorna i mellanväggarna åtgärdats. 

Skolans matsal har sanerats samt förstorats enligt önskemål från personalen och är klar för användning till skolstarten.

Under höstterminen åtgärdades några klassrum och de var klara i januari 2021.

Förskolans våt-tambur och toaletter samt skolhälsovårdarens utrymmen och speciallärarklassrummet var klara under hösten 2020.

Listan uppdateras efter hand

Utförda åtgärder B-delen (nyare delen)

Byte av ytmaterialet i bottenbjälklaget under klassrummen och korridorerna.

Tätning av anslutningen vägg–golv.

Byte av vikdörr.

Rengöring av ventilationskanalerna.

Justering av ventilationen så att det råder övertryck.

Listan uppdateras efter hand

Fortsatta åtgärder

Inom 3 klassrum på skolsidan har renoveringen påbörjats från och med 2021. Beräknas vara klart till sommaren.

Till hösten åtgärdas lärarrummen, beräknas vara klart till jul.