Bokpaket och klassuppsättningar

Behöver ni böcker inom ett bestämt temaområde? Eller en klassuppsättning?

Ta kontakt med oss minst två veckor på förhand så plockar vi ihop ett lämpligt bokpaket. Bokpaketet beställer du enkelt per e-post: biblioteket@korsholm.fi eller på telefon 06 327 7270, eller kontakta ditt eget filialbibliotek.

Kom ihåg att ange: hur många böcker, ska det vara flera av samma titel, för vilken ålder och årskurs, antal elever, eventuellt tema, svårighetsgrad (bilderböcker, börja-läsa-böcker etc.). Ta gärna kontakt minst två veckor på förhand och ta i beaktande att efterfrågan på böcker inom vissa teman kan vara särskilt stor under vissa perioder (t.ex. julböcker i december).

Det finns några klassuppsättningar som skolorna kan låna. Klassuppsättningarna lånas enbart ut till skolor verksamma i Korsholm.

Kontakta huvudbiblioteket 06 327 7270 eller biblioteket@korsholm.fi om ni vill låna.

Celia-biblioteket

Om det är svårt att läsa tryckt text har eleven rätt att bli Celia-kund. Lärare har möjlighet att registrera elever direkt i Celia. Celia-biblioteket är ett nationellt tillgängligt bibliotek. För mera information se www.celia.fi

Andra språk

På huvudbiblioteket hittar du böcker för barn och unga på bl.a. engelska, tyska, franska, arabiska och ryska. Vi har också möjlighet att låna in material från flerspråkiga biblioteket i Helsingfors. Detta material kan även lånas via filialbiblioteken.