Förhandsröstning

Förhandsröstning ordnas i Finland 29.5–4.6.2024 och utomlands 29.5–1.6.2024.

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Utomlands kan du förhandsrösta vid finländska beskickningar. Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen www.valfinland.fi.

Förhandsröstningsställen i Korsholm

Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången
onsdag–torsdag 29–30.5 kl. 10.00–18.00
fredag 31.5 kl. 10.00–16.00
lördag–söndag 1–2.6 kl. 10.00–13.00
måndag–tisdag 3–4.6 kl. 10.00–18.00

Kvevlax bibliotek
Slöjdvägen 3
onsdag 29.5 kl. 16.15–18.45

Solf bibliotek
Solfvägen 218
torsdag 30.5 kl. 16.15–18.45

Björköby bibliotek
Björkövägen 735
måndag 3.6 kl. 16.45–18.45

Replot bibliotek
Kyrkvägen 94
tisdag 4.6 kl. 16.45–18.45

Korsholms bokbuss

Onsdag 29.5
13.30–14.00 Munsmo, Kotået 54
14.30–14.50 Rimal, Björneborgsvägen 1032
15.00–15.30 Rimal, Rimalvägen 857
15.45–16.05 Tölby, Tölby ängsväg 392
16.15–16.40 Vargstubacken, Rimalvägen 245
16.50–17.10 Helsingby, Pundarsvägen 333
17.20–17.50 Helsingby, Pundarsvägen 131
18.00–18.30 Toby, Lundevägen 12
18.40–19.00 Vikby, Lappräntvägen 257

Torsdag 30.5
14.45–15.15 Helsingby, Helsingbyvägen 32
15.30–16.00 Veikars, Veikarsvägen 903
16.25–16.45 Södra Vassor, Åkersidsvägen 1
17.00–17.20 Vassor, Vassor byväg/Sandåsvägen
17.50–18.20 Petsmo, Petsmovägen 509
18.30–19.00 Petsmo, Fiskehamnen

Måndag 3.6
13.15–13.40 Panike, Panikevägen 376
13.50–14.15 Söderudden, Söderuddsvägen/Klobbskatvägen
14.35–15.35 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3
15.50–16.15 Skatan, Österändsvägen 33
16.25–16.50 Södra Vallgrund, Brandstation, Östra vägen
17.05–17.50 Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263
18.00–18.20 Strömsgårdarna, Bulleråsvägen/Tallstigen
18.30–19.00 Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3

Tisdag 4.6
14.25–14.45 Singsby, Jungsundvägen 157
14.50–15.15 Singsby, Maravägen 10
15.30–16.10 Iskmo, Iskmovägen 52
16.20–16.45 Jungsund, Nynäsgränden 1
16.50–17.10 Jungsund, Jungsundvägen 575
17.15–17.35 Jungsund, Kalvholmsvägen 108
17.40–18.00 Kalvholm, Slompvägen 1
18.05–18.25 Koskö, Koskövägen 704
18.35–18.55 Karperö, Karperövägen 538
19.00–19.25 Karperö, Bäckstået 54
19.35–20.00 Karperö, Holmhagavägen 3