Miljöhälsovård

Västkustens miljöenhet är ett samarbetsområde för miljöhälsovården i kommunerna Korsholm, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Miljöhälsovårdens verksamhetspunkter finns i Korsholm, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn och tillsyn av miljöhygien, utredningar av inomhusklimat, kvalitetskontroll av hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.