Miljöhälsovård

Västkustens miljöenhet är ett samarbetsområde för miljöhälsovården i kommunerna Korsholm, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Miljöhälsovårdens verksamhetspunkter finns i Korsholm, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn och tillsyn av miljöhygien, utredningar av inomhusklimat, kvalitetskontroll av hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Miljöhälsovården deltar i en nationell kundnöjdhetsundersökning

En kundnöjdhetsenkät har nu publicerats för miljöhälsovården. Enkäten är riktad till alla miljöhälsovårdens kunder.

Kundnöjdhetsenkäten är en del av den nationella miljöhälsovårdens kvalitetssystem. Enkätens mål är att ge verktyg för utveckling och enhetligande av verksamheten och kundtjänsten.

Till miljöhälsovårdens uppgift hör att sköta om tillsynen av miljöns inverkan på människors hälsa samt djurens hälsa och välmående. Miljöhälsovården ansvarar för livsmedelstillsyn, boendehälsa, tobakslagstiftning och vattenkvalitetens tillsyn samt djursjukdoms- och djurskyddstillsyn och ordnandet av veterinärvårdstjänster.

Svara på enkäten och var med i att påverka tjänsternas utvecklande!

Länk till enkäten:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBstN0MLYXyRrREid5EwuSp9KVh1hfBuojX6W178zLc0tgIg/viewform

Svarstiden är till och med 31.12.2023.