Norra Korsholms skola

Norra Korsholms skola är en svenskspråkig skola i byn Karperö i Korsholms kommun. Avståndet till staden Vasa är ca 8 km. Nuvarande skolbyggnad togs i bruk våren 1977. Dåvarande byggnad var ett resultat av att byskolorna i Karperö, Singsby, Jungsund och Iskmo nedlades. Skolan fick en tillbyggnad och grundrenoverades åren 1997-98. År 2000 upphörde Köklot skola och numera går eleverna från Köklot by också i skolan. Under tiden 2012-2014 genomfördes en utbyggnad som bl.a. innebar att områdets förskola placerades i skolbyggnaden. Skolans elevantal varierar mellan 210 och 250 elever. Förskolan har ca. 40-50 elever/år.

Målsättningen är att vår skola skall vara en trygg, trivsam plats där barnen kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar och ges goda grundfärdigheter i alla ämnen. I skolans verksamhet prioriteras helhetssynen. Läroämnesgränserna överskrids genom projekt och temaundervisning.

Vi vill beakta och respektera varandras olikheter och särdrag. Skolan är öppen för det övriga samhället och utvecklar sig enligt det omgivande samhällets krav och förändringar. Vi vill fostra eleverna till harmoniska, sunda, ansvarskännande, självständiga och kreativa samhällsmedlemmar med samarbetsförmåga.

Ett hänsynsfullt och artigt beteende betonas.