Dataskydd

Korsholms kommun följer EU:s allmänna dataskyddsförordning samt den nationella dataskyddslagstiftningen. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas ett datasäkert förfaringssätt som beaktar kundens dataskydd.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679

Dataskyddslag (1050/2018)

På www.korsholm.fi insamlas uppgifter om

  • med vilka apparater webbplatsen har använts
  • från vilken webbadress de som använder webbplatsen har kommit till webbplatsen
  • vilka enskilda sidor användarna har besökt
  • hur många användare webbplatsen har, mängden besökare på enskilda sidor syns endast i form av antal

Följande samlas inte in på www.korsholm.fi

  • användarnas ip-adresser
  • personuppgifter sänds inte till tredje part från webbplatsen

Uppgifterna är i sådan form att de inte kan kopplas till enskilda användare utan tilläggsuppgifter.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in med blanketter på denna webbplats sparas också i publiceringssystemet. Uppgifterna används endast för att sköta det ärende som blanketten gäller. De överlåts inte till någon utanför systemet och de används inte heller för andra syften. 

Kakor

På www.korsholm.fi används kakor som gör webbplatsen användarvänlig samt enkel och snabb att använda.

Kakor eller cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar i användarens enhet. Kakor lagras på användarens enhet endast på de webbplatser som användaren besöker. Endast den server som skickat respektive kaka kan läsa och använda den senare. Kakor eller andra teknologier skadar inte användarens enheter eller filer. Kakor kan inte heller användas för att använda program eller sprida skadliga sådana.


Behandling av personuppgifter

Du kan kontakta oss på info@korsholm.fi.