Kommande temakvällar

Vad vill du ha för program på hösten 2024? Nu har du chans att påverka!

Fyll i vår enkät och berätta hurdant program du vill att vi ordnar för kommunens företagare! Berätta också vilken tidpunkt på dagen som oftast passar dig bäst. Genom att fylla i enkäten hjälper du oss att utveckla servicen. Det tar bara ett par minuter att svara på frågorna. Tack på förhand!


Temakvällar som varit

Artificiell Intelligens: Introduktion och praktisk tillämpning i arbetslivet

Korsholms kommun arrangerar tillsammans med Vasek och Korsholms företagare en kostnadsfri temaeftermiddag om AI i Korsholmssalen torsdag 18.4 kl. 1417.

AI är en av de mest omtalade teknologierna i vår tid, den fascinerar samtidigt som den skrämmer. Vad är egentligen AI och hur kan vi på bästa sätt dra nytta av AI i vårt arbete? Under en eftermiddag i april får vi ta del av matnyttig information om denna omtalade teknologi tillsammans med Johan Westö och Christoffer Björkskog från Novia samt Minna-Maarit Jaskari från Vasa Universitet.

Introduktion till AI

Johan Westö inleder eftermiddagen med att guida oss in i AI:s värld. Han ger oss en omfattande introduktion till AI: vad det verkligen innebär, varför det har blivit så otroligt aktuellt just nu och vilken riktning utvecklingen tar. Vi får en solid förståelse för detta banbrytande område, från de grundläggande koncepten till de senaste innovationerna.

Hur kan du dra nytta av AI i ditt dagliga arbete?

Praktiska exempel med språkmodeller och bildgenerering

Christoffer Björkskog visar oss hur vi konkret kan tillämpa AI i vår dagliga arbetsrutin. Genom praktiska exempel med språkmodeller och bildgenerering visar Christoffer hur AI kan förändra vårt arbetssätt och ta vår produktivitet till nya höjder. Vi lär oss hur vi kan automatisera rutinuppgifter, förbättra beslutsfattandet och frigöra tid för kreativt arbete.

Generisk AI för att stödja företagare inom marknadsföring och försäljning

Hur kan du utnyttja AI i din marknadsföring? På vilket sätt kan du bäst använda AI till idéutveckling, planering och implementering av marknadsföring? Vilka är utmaningarna med att använda AI? Och när ska du låta bli att använda AI?

Minna-Maarit Jaskari är lärare i marknadsföring och forskare vid Vasa universitet. Ett av hennes intressen under de senaste ett och ett halvt åren har varit att använda artificiell intelligens i daglig marknadsföring, högre utbildning och forskning. Hon har föreläst om ämnet vid universitetet samt för företagare och lärare. I sina föreläsningar betonar hon ansvarsfull användning av generativ AI och insikten om att artificiell intelligens är en arbetslivsfärdighet som alla borde kunna använda, åtminstone lite.

Program:

Kl. 13.30-14 kaffebjudning och mingel

Kl. 14-17 seminarier om AI + frågor och diskussion

Välkommen!

Anmäl dig senast 14.4

Upphandlingskväll med advokat Nathalie Myrskog: Vägen till framgångsrika affärer 19.3 kl. 18-20

Är du en engagerad anbudsgivare som strävar efter att navigera smidigt genom de nya upphandlingsdirektiven i Korsholms kommun? Då är detta seminarium med advokaten Nathalie Myrskog ett måste för dig! Ta del av värdefulla insikter och praktiska tips som kommer att stärka din position i komplexa upphandlingar.

Kvällens program:

Riktlinjer för små upphandlingar
– Ekonomiska gränser och metoder i små upphandlingar
Upphandlingsprocessen i större upphandlingar
– Tröskelvärden & annonsering
– Val av vinnande anbud
– Upphandlingsbeslut & ändringssökande
Offentlighet och sekretess i upphandlingar
– Anbudshandlingarnas offentlighet
– Skydd för företagshemligheter
Praktiska frågor och tips kring anbudsförfrågan & anbudsinlämning

Nathalie Myrskog är advokat på DKCO Advokatbyrå och är specialiserad på offentliga upphandlingar och kommersiella avtal. Till hennes erfarenhet av offentlig upphandling hör bland annat upphandlingar av byggentreprenader, maskinupphandlingar, avfallstransporter, distansläkartjänster och flertalet IT-system. Nathalie har biträtt såväl upphandlande enheter som budgivande företag i upphandlingar och i processer i marknadsdomstole

Tid: 19.3 kl. 18-20

Plats: HÖK, Södra Fulmossvägen 1-3, 65610 Korsholm

Anmäl dig senast 17.3

Mervärde med ett genuint varumärke 14.3 kl. 18-20

Vad är ett varumärke och varför lönar det sig att satsa på varumärken?

Under temakvällen berättar varumärkeskonsulten Maarit Kallio från Kind Life hur varje företagare kan bygga upp ett genuint och meningsfullt varumärke och på vilket sätt varumärket skapar mervärde åt affärsverksamheten.

Deltagarna får även frågor att fundera på om hur man kan stärka det egna varumärket.

Maarit Kallio från Kind Life har över 15 års erfarenhet om konceptutveckling av varumärken. Hon fungerar som samarbetspartner åt företagare och företagsledare och hjälper företagen med att identifiera styrkorna, hitta en ansvarsfull och hållbar riktning för företaget och skapa ett meningsfullt varumärke med en gnutta mod.

Kom med på föreläsningen och låt dig inspireras av att lyfta fram allt det goda om ditt företag!

Under kvällen behandlas följande:

Vad är ett varumärke och hur ger det mervärde åt affärsverksamheten?

Hur skapas ett varumärke?

Vad är det som gör vårt varumärke unikt?

Riktlinjer för att stärka ett äkta och meningsfullt varumärke

Till vem?

Temakvällen riktar sig särskilt till småföretagare, men även ledare och marknadsföringsansvariga inom affärsverksamheten kan dra nytta av innehållet.

Tid: 14.3 kl. 18-20

Plats: HÖK, Södra Fulmossvägen 1-3, 65610 Korsholm

Anmäl dig senast 12.3

Bakom Siffrorna – en inblick i bokslutets hemligheter 21.2 kl. 18

Välkommen med på en intressant föreläsning med de framstående experterna Christoffer Granholm och Fredrik Norrlin, där vi tar dig med på en fascinerande resa genom företagsekonomins hjärta – bokslutet! Det här är din chans att inte bara förstå, utan att verkligen bemästra konsten att läsa ett bokslut.

Utforska bokslutets djup: Christoffer Granholm kommer att guida dig genom bokslutets uppbyggnad och innehåll, avslöjande de kritiska detaljerna som du behöver känna till för att fatta informerade beslut. Vi granskar företagets kassaflöde och resultat på ett sätt som gör komplexa siffror begripliga och användbara för din affärsstrategi.

Ansvarsfördelning avslöjad: Lär dig den exakta ansvarsfördelningen när det gäller bokföring och bokslut. Christoffer Granholm och Fredrik Norrlin kommer att klargöra vem som sköter vad, och hur du kan optimera samarbetet för att säkerställa en smidig och korrekt bokföringsprocess.

Beskattningsprinciper demystifierade: Ta del av Christoffer Granholms insikter om allmänna beskattningsprinciper för företag för att förstå hur dessa principer påverkar ditt företags skatteposition.

Frågor och svar: Efter den informativa föreläsningen har du chansen att ställa frågor direkt till experterna.

Ta din affärsförståelse till nya höjder: Denna föreläsning kommer att utrusta dig med kunskapen och verktygen för att fatta strategiska beslut som driver din verksamhet framåt. Missa inte detta tillfälle att lyssna på och lära av två respekterade experter!

Christoffer Granholm jobbar som revisor på Ernst & Young sedan 2008, han bor och är hemma från Korsholm. Han fungerar som revisor i ett antal små och medelstora företag runt om i Österbotten.  

Fredrik Norrlin har varit företagare i över 25 år och hållit på med bokföring lika länge som sidobusiness men som heltidssyssla de senaste 10 åren. Har tidigare arbetat inom dagligvaruhandeln.

Tid: 21.2.2024 kl. 18-20

Plats: HÖK, Södra Fulmossvägen 1-3, 65610 Korsholm

Anmäl dig senast 18.2

Info- och diskussionstillfälle om Fjärdskärs framtid 20.2 kl. 18

Korsholms kommun vill utveckla Fjärdskär, en av kommuns mest besökta rastplatser. Har du en företagsidé som kunde passa in på Fjärdskär eller vill du vara med i utvecklingen?
Kom med på kommunens infotillfälle på Berny’s 20.2 kl. 18!
Anmäl dig senast 18.2

Infotillfälle om företagsstöd och finansiering

Det finns en hel del stödpengar för företag att ansöka om från olika instanser. På temakvällen om företagsstöd och finansiering berättar experter från Aktion Österbotten, NTM-centralen och VASEK om vilka möjligheter små och medelstora företag i Österbotten har att ansöka om stöd och finansiering via dem.

Programmet under kvällen

Isabella Wiklund och Maria Carstensen informerar om vilka möjligheter företag har att ansöka om företagsstöd via Aktion Österbotten.

Matias Smeds och Henna Henriksson berättar om företagsstöd och finansiering som kan sökas via NTM-centralens.

Kvällen avslutas med information från VASEK

Tid: 16.11 kl. 18-20

Plats: Hotel Vallonia, Smedsby

Anmäl dig senast 14.11

*INSTÄLLD* Korsholm x Ilkka: Så här når du finskspråkiga kunder i Vasa och Korsholm med omnejd

Varmt välkommen på en temakväll till Ilkkas redaktion. Ilkkas företagsförsäljning ger tips om hur du når finsktalande kunder i Vasa- och Korsholmsområdet med hjälp av flerkanalsmarknadsföring. Redaktionen berättar om Vasatidningens redaktionella arbete och arbetssätt.

Program:
18:00 Kaffebjudning
18:20 Varmt välkommen
Presentation av Ilkkas verksamhet
Flerkanalsmarknadsföring
Vaasa-tidningen
Tidningsreklamens effektivitet
Rundvandring i Vaasa-tidningens lokaler för den intresserade
20:00 Tillställningen avslutas

Tid: 25.10. kl. 18-20

Plats: Monitori, Ilkka-Pohjalainen huset, Sandögatan 19

Anmäl dig senast 23.10

Företagarfest 15.9

Som en del av Korsholms kommuns pågående 675- och 50-årsjubileum ordnar vi en företagarfest på Berny’s fredagen den 15 september kl. 19. Näringslivsrådet i Korsholms kommun bjuder på en trerätters middag samt välkomstskål och program. Var och en betalar själv för drycker under kvällen. Anmälan är bindande, det finns 150 platser på festen. Platserna är för företagare som antingen är registrerade i Korsholms kommun eller som driver sin verksamhet i Korsholms kommun.

Tid: 15.9 kl. 19

Plats: Restaurant Berny’s

Anmäl dig senast 10.9

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Länk till undersida med info om behandling av personuppgifter

Temakväll om beskattning 13.9 kl. 17.30-20

Vår första temakväll i höst arrangeras tillsammans med Veronmaksajain keskusliitto. Skattejurist Johnny Örnberg föreläser, på finska, om olika företagsformer i beskattningen.
Kjell Nydahl från Vasek och Christoffer Granholm från Ernst & Young föreläser på svenska om beskattning vid företagsförsäljning och generationsväxling.

Beskattning vid företagsförsäljning och generationsväxling

Vid företagsförsäljning finns det många olika aspekter att beakta. Beskattningen är en fråga som alltid är aktuell och som kan kännas utmanande. Christoffer Granholm från Ernst & Young och Kjell Nydahl från Vasek har koll på vad du behöver veta och beakta ut skattehänseende när du skall sälja ditt företag. De går även igenom hur man skall tänka kring företagets bokslut, vem man behöver kontakta och vilka dokument som behövs.

Kom med på en intressant kväll i beskattningens tecken.

Kl. 17.30 kaffeservering

Kl. 18.00 Olika företagsformer i beskattningen – Johnny Örnberg, skattejurist

kl. 19.00 Beskattning vid företagsförsäljning och generationsväxling – Christoffer Granholm och Kjell Nydahl

Plats: Arbetets vänner, Formansgatan 14, 65100 Vasa

Anmäl dig här