Telefonväxelns öppethållning

Korsholms ämbetshus är öppet vardagar kl. 8–16.

Telefonväxeln 06 327 7111 betjänar vardagar kl. 8.30–11.30 och 12.30–15.

 
Koncernsektionen
Bildningsutskottet
Kommunfullmäktige
Välfärdsutskottet
Visa alla möten