Anslagstavlan

Registraturen ansvarar för kommunens officiella anslagstavla som finns på kommunens webbplats och i ämbetshusets första våning. I ämbetshusets andra våning finns även en publik dator för läsning och utprintning av kungörelsehandlingar.

Information och förfrågningar om kungörelser samt kopior av handlingar fås av registrator Iita-Mari Hellberg.

Öppethållning: måndag-fredag kl. 8–16
Besöksadress: Centrumvägen 4, Smedsby
Postadress: Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 
E-post: info@korsholm.fi