Tutorerna

Tutorernas uppgift är att stöda våra nya ettor i deras nya studiemiljö och hjälpa dem få en bra start i sina gymnasiestudier.

Tutorerna väljs bland studerande i åk 1 och utses i april, men det egentliga
tutoruppdraget fullgörs under höstterminen. Syftet med tutorverksamheten är att stärka självkänslan och självförtroendet hos våra nya studerande och utveckla gemenskapen i hela skolan.

Våra tutorer 2023-24 är:

Elsa Blomqvist
Vilgot Felixson
William Hansén
Emilia Jakobsson
Ida Jåfs
Frida Kecklund
Andrea Lasén
Adriana Moliis
Adam Nyholm
Elina Poti
Edith Söderberg
Axel Södergård
Maija Westergård