Replotbron

Replotbron är Finlands längsta bro, 1 045 meter lång. Bron är en snedkabelbro med två pyloner. De längsta kablarna är 127 meter och totalt håller 64 kablar upp bron. Mittspannet mellan de två pylonerna är 250 meter långt och pylonerna reser sig 82,5 meter över havsytan. Den fria seglingshöjden under mittspannet är 26 meter. Replotbron invigdes 27.8.1997.