Visit Vaasa

Visit Vaasa

Vasaregionens Turism Ab är ett bolag som ägs städerna Vasa och Närpes samt kommunerna Korsholm, Laihela, Storkyro, Malax, Korsnäs och Vörå. Bolagets uppgift är att främja och utveckla turismen inom regionen. Bolaget svarar för regionens gemensamma marknadsföring gällande turismen, regionens turistinformation, samt för befrämjande av försäljning av turistprodukter och -tjänster. Bolaget verkar i nära samarbete med övriga turismrelaterade aktörer och områden som är anknutna till Vasaregionen.

Bolaget marknadsför Vasaregionen i Finland och utomlands som ett mål för resor, möten, evenemang, och kryssningar med målsättningen att öka mängden resenärer samt antal möten och kongresser till Vasaregionen. Bolagets mål är att öka regionens turismintäkter.