Hem och skola föreningen Smedsby-Böle skola r.f.

Hem och skola föreningen vid Smedsby-Böle skola r.f. grundades 19.1.1981. Syftet med vår förening är att främja samarbetet mellan skolan och samtliga elevers hem samt stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö. Hem och skola föreningen är även en företrädare för föräldraopinionen i skolfrågor. Föreningen vill med sin verksamhet bidra till att sätta en guldkant på elevernas skolvardag. Samtidigt ger den föräldrarna värdefulla sociala kontaktnät. Föreningens verksamhet gynnar alla – såväl elever, lärare som föräldrar.

Föreningen ger årligen bidrag för inköp av lekredskap (bollar, hopprep, snöspadar etc.) som eleverna kan använda under rasterna samt bokinköp till skolbiblioteket. Därtill brukar föreningen bl.a. sponsorera teaterbesök, författarbesök, busstransporter till Norrvalla dagen.

Föreningen har även anskaffat en ljudanläggning till skolans festsal, klätterställningar till skolgården samt reservcykelhjälmar och spelshorts.

Föreningen ordnar även föreläsningar för föräldrar. Föreningen ansvarar för Smedsbylunken (motionsrunda på hösten med matservering efteråt) och ett Vårjippo (cykelorientering i maj). Föreningen kan även ordna ett Vinterjippo om önskemål och intresse finns.

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, intäkter från evenemang (servering, lotteri etc.) och bidrag från fonder och stiftelser.

Styrelsen har till sin hjälp två klassföräldrar från varje klass. De hjälper till att samordna verksamheten. Klassföräldrarna har även som uppgift att upprätthålla kontakten med föräldrar i den egna klassen.

Skolan tackar för föreningens arbete och hjälp med att sätta extra ”guldkant” på skoldagen och också för att föreningen bidrar till ett gott samarbete med hemmen.