Snöplogning

Snöplogning utförs på alla enskilda vägar med fast bosättning. Dessutom ingås avtal om plogning av privata gårdsvägar mot en fastställd årsavgift. Anmälan om plogning skickas till vägmästaren inom oktober månad.