Projekt och samarbeten

Vi7 är ett nätverk för samarbete mellan gymnasierna från Vörå i norr till Kristinestad i syd.

I ”Vi7” ingår
Vörå samgymnasium – idrottsgymnasium
Korsholms gymnasium
Vasa gymnasium
Vasa övningsskolas gymnasium
Gymnasiet i Petalax
Närpes gymnasium
Kristinestads gymnasium

Vi7 är ett utvidgat lärarrum. Samarbetet i ”Vi7” handlar bl.a. om gemensam undervisning, fortbildning och ämneslärarträffar, gemensamma projekt och rektorsmöten.

Visionen för samarbetet

Vi7:s gemensamma uppdrag är att ge en kvalitativ allmänbildande utbildning på svenska. Undervisningen skall bidra till att de studerande utvecklas till kunniga och välmående samhällsmedborgare. Utbildningen skall förbereda de studerande inför fortsatta studier på tredje stadiet. Gymnasieutbildningen skall vara tillgänglig i och för regionen.