Elevvårdsgruppen

I nära samarbete med skolan arbetar skolhälsovårdare, skolkurator och skolpsykolog. Dessa finns till för att vid sidan av den vanliga pedagogiska verksamheten stöda elevens utveckling och välmående. Inom elevvården fördjupas personalens förståelse för elevers olika förutsättningar och behov i skolan som organisation.

Solf skola har en egen elevvårdsgrupp, som möts ungefär en gång i månaden. Till gruppens uppgifter hör bl.a. att planera, utveckla, handleda och bedöma skolans elevvårdsarbete. Elevvårdsgruppen utgörs av rektor Marica Friman, speciallärare Mikaela Norrgran, speciallärare Marina Nygård, klasslärare Mia Henriksson Ena, skolkurator Therese Hahn, skolpsykolog Marika Lindqvist, skolhälsovårdare Gun Back samt förskolans representant Eivor Joffs.

Skolhälsovårdare Gun Back besöker skolan i regel varje måndag och onsdag. Hon tar emot eleverna i skolans eget hälsovårdsrum. Till skolhälsovårdarens grunduppgifter hör att träffa alla elever i samband med hälsogranskningen. En omfattande hälsogranskning görs tillsamammans med skolläkaren i årskurs 1 och 5. Vårdnadshavarna inbjuds till samtliga hälsogranskningar.

Skolkurator Therese Hahn besöker skolan i regel varje måndag och onsdag. Hon tar emot eleverna i kuratorsrummet. Skolpsykolog Marika Lindqvist besöker skolan vid behov.

Vår handlingsplan mot mobbning följer till stora drag KiVa skola- programmets innehåll. Skolans anti-mobbningsteam bildar ett KiVa-team som utreder mobbningsfall. KiVa-teamets medlemmar är klasslärarna Irene Sjö-Särs och Emilia Gustafsson samt speciallärare Mikaela Norrgran.