Ungdomsverksamhet

Målsättningar med kommunens ungdomsverksamhet:

  • samordna information
  • stödja uppväxttiden
  • erbjuda meningsfull och mångsidig fritidssysselsättning
  • främja ungdomarnas påverkningsmöjligheter. 

Här hittar du information om ungdomsverksamhet eller annan info som rör ungdomar i kommunen, t.ex.: