Elevrådet

Skolan har ett elevråd bestående av elever i åk 4-6. Detta för att främja demokrati i skolan. Dessa elever kan ge tips och idéer om hur man kan öka skoltrivseln, samt ge olika förbättringsförslag om t.ex. rastaktiviteter, skollunchen m.m. Elevrådet håller möten tillsammans med rektor och delger skolans övriga elever om beslut som tagits. Elevrådet ger ut en skoltidning.

Elevrådets tips på riktlinjer, gällande ”vänlighet i vardagen”, framkommer här nedan.
Uppmärksamma följande ord i era klasser:

 • tack
 • ursäkta, förlåt
 • god morgon, god dag, hej
 • varsågod
 • bra gjort
 • ha en bra dag!

Uppmärksamma följande tankegångar och tankesätt: 

 • att försöka vara snäll och ”tänka snällt”
 • att bry sig om andra
 • gemensam hälsning i klassen på morgonen
 • stiga upp om någon knackar på och besöker klassen
 • att vara hjälpsam, berömma
 • ta med andra i leken
 • hjälpa till i matsalen, klassen med vardagssysslor
 • god laganda, skapa ”vi-anda” i skolan

Kom ihåg att:

Bara ett litet leende och ett vänligt ord kan göra gott för någon annan. Vardagsvänlighet skall inte bara förekomma i skolan, även utanför skolan också.