Information om läsåret

Lästider och lovdagar under läsåret 2023-2024

Följande lov- eller festdagar infaller under läsåret:

Höstterminen inleds tisdagen den 15.8.2023 kl. 8.40.
Höstlov: 18 – 20.10.2023 (onsdag-söndag)
Självständighetsdagen: 6.12.2023
Jullov: 23.12.2023 – 5.1.2024
Vårterminen inleds måndagen den 8.1.2024 kl. 8.40.
Sportlov: 26.2 – 1.3.2024 (vecka 9)
Påsklov: 29.3 – 1.4.2024
Första maj 1.5.2024
Kristi himmelsfärdsdag: 9.5.2024
Skolans sista arbetsdag, lördag 1.6.2024

Detta läsår arbetar vi med kvalitetsfrågor så här:

  • Regelbundna diskussioner inom kollegiet om verksamheten.
  • Elevernas läsning och kommunikativ finska. 
  • Genomgång av läro- och arbetsplanen. 
  • Uppföljning av elevernas läsfärdighet, åk 1-6.
  • Uppföljning av elevernas skriftliga förmåga, åk 1-6.
  • Elevernas matematiska kunskaper utvärderas enligt behov av speciallärarna.
  • Elevernas skolsociala situation, åk 1–6.
  • Deltagande i undersökning inom KIVA-skola.
  • Deltagande i kommunens och övriga instansers utvärderingsarbete.
  • Deltagande i nationella prov.