Information om läsåret

Lästider och lovdagar under läsåret 2022-2023

Följande lov- eller festdagar infaller under läsåret:

Höstterminen inleds måndagen den 15.8.2022 kl. 8.40.
Höstlov: 19 – 21.10.2022 (onsdag-söndag)
Jullov: 23.12.2022 – 6.1.2023
Vårterminen inleds måndagen den 9.1.2023 kl. 8.40.
Sportlov: 27.2 – 3.3.2023 (vecka 9)
Påsklov: 7.4 – 10.4 2023
Första maj 1.5.2023
Kristi himmelsfärdsdag: 18.5.2023
Skolans sista arbetsdag, lördag 3.6.2023

Detta läsår arbetar vi med kvalitetsfrågor så här:

  • Regelbundna diskussioner inom kollegiet om verksamheten.
  • Elevernas läsning och kommunikativ finska. 
  • Genomgång av läro- och arbetsplanen. 
  • Uppföljning av elevernas läsfärdighet, åk 1-6.
  • Uppföljning av elevernas skriftliga förmåga, åk 1-6.
  • Elevernas matematiska kunskaper utvärderas enligt behov av speciallärarna.
  • Elevernas skolsociala situation, åk 1–6.
  • Deltagande i undersökning inom KIVA-skola.
  • Deltagande i kommunens och övriga instansers utvärderingsarbete.
  • Deltagande i nationella prov.