Information om läsåret

Lästider och lovdagar under läsåret 2021–2022

Följande lov- eller festdagar infaller under läsåret:

Höstterminen inleds tisdagen den 11.8 2021 kl. 8.40.
Höstlov: 20 – 22.10 (onsdag-söndag)
Självständighetsdagen 6.12
OBS: Lördag 18.12 skoldag 2021
Jullov: 19.12 – 7.1 2022
Vårterminen inleds torsdagen den 10.1 2022 kl. 8.40.
Sportlov: 28.2 – 4.3 (vecka 9) 2022
Påsklov: 15.4 – 18.4 2022
Kristi himmelsfärdsdag: 26.5 2022
Skolans sista arbetsdag, lördag 4.6.2022

Detta läsår arbetar vi med kvalitetsfrågor så här:

  • Regelbundna diskussioner inom kollegiet om verksamheten.
  • Elevernas läsning och kommunikativ finska. 
  • Genomgång av läro- och arbetsplanen. 
  • Uppföljning av elevernas läsfärdighet, åk 1-6.
  • Uppföljning av elevernas skriftliga förmåga, åk 1-6.
  • Elevernas matematiska kunskaper utvärderas enligt behov av speciallärarna.
  • Elevernas skolsociala situation, åk 1–6.
  • Deltagande i undersökning inom KIVA-skola.
  • Deltagande i kommunens och övriga instansers utvärderingsarbete.
  • Deltagande i nationella prov.