Information om läsåret

Lästider och lovdagar under läsåret 2020–2021

Lästider och lovdagar under läsåret 2020–2021
Följande lov- eller festdagar infaller under läsåret:

Höstterminen inleds tisdagen den 13.8 2020 kl. 8.40.
Höstlov: 14 – 16.10 (onsdag-söndag)
OBS: Lördag 19.12 skoldag 2020

Jullov: 20.12 – 6.1 2021
Vårterminen inleds torsdagen den 7.1 2021 kl. 8.40.
Sportlov: 1.3 – 5.3 (vecka 9) 2021
Påsklov: 2.4 – 5.4 2021
Kristi himmelsfärdsdag + ledig fredag: 13-14.5 2021
Skolans sista arbetsdag, lördag 5.6.2021

Detta läsår arbetar vi med kvalitetsfrågor så här:

  • Regelbundna diskussioner inom kollegiet om verksamheten.
  • Elevernas läsning och kommunikativ finska. 
  • Genomgång av läro- och arbetsplanen. 
  • Uppföljning av elevernas läsfärdighet, åk 1-6.
  • Uppföljning av elevernas skriftliga förmåga, åk 1-6.
  • Elevernas matematiska kunskaper utvärderas enligt behov av speciallärarna.
  • Elevernas skolsociala situation, åk 1–6.
  • Deltagande i undersökning inom KIVA-skola.
  • Deltagande i kommunens och övriga instansers utvärderingsarbete.
  • Deltagande i nationella prov.