Ändring av stranddetaljplan för Märaskäret, kvarter 4

Skede: Program för deltagande och bedömning var framlagt: 4.1–2.2.2024 (MBL 63 §).
Kontaktperson: Jonas Aspholm, planläggningschef