Detaljplan för Marabackan i Kvevlax

Skede: Program för deltagande och bedömning var framlagt: 17.10–15.11.2023 (MBL 63 §).
Kontaktperson: Simon Weiner, planläggare