Vänelever

Läsår 2023- 2024

Vänelevernas uppgift är att hjälpa och stödja eleverna i årskurs 7. Väneleverna guidar de nya eleverna när de börjar årskurs 7 samt visar runt föräldrarna på skolan under första föräldramötet. Väneleverna ordnar olika evenemang för deras vänklasser under läsåret, samt motverkar mobbning och ökar trivseln i skolan.

Detta läsår finns det 25 vänelever i högstadiet.