Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt främjar företagsamhet och förbättrar service och trivsel på landsbygden. Människor i alla åldrar trivs i ett samhälle där det finns arbetstillfällen, service och möjlighet till gemensamma aktiviteter. En aktiv hembygd drar också till sig nya invånare och människor som vill tillbringa sin fritid där.

De som bor i en by är oftast mest lämpade att avgöra vilka utvecklingsbehoven i den egna byn är. Med hjälp av projekt kan man själv påverka hur det är att bo och vara företagare där. Utvecklings- och investeringsprojekt ger chans att förverkliga många slags idéer för förbättrad service och livskvalitet.


Finansieringsmöjligheter, Närings-, trafik- och miljöcentralen

Leader, Aktion Österbotten

Finansiering via Österbottens Förbund