Historia

Korsholm är en gammal kommun. Den har en historia som kan spåras till år 1348. Då finns socknen första gången skriftligt omnämnd i ett kungligt brev om handelsfrihet. Kommunen firar därför 675-årsjubileum år 2023. År 2023 är det också 50 år sedan det nuvarande Korsholm bildades.

Korsholms historia är till stor del också Vasa stads och Österbottens historia. Granitkorset vid ruinerna av Korsholms slott (Chrysseborg) står som en symbol för kristenhetens första landvinningar i landsdelen. Texten förkunnar att ”Här restes Kristi kors i hednisk nord”. Slottet byggdes på 1370-talet till stöd för landets försvar. Härifrån styrdes under flera århundraden hela Österbotten och tidvis även det som nu är Västerbotten i Sverige.

Korsholms slott Chrysseborg
Korsholms slott Chrysseborg

På 1550-talet lät Gustav Vasa anlägga en kungsladugård, d.v.s. en mönstergård för traktens bönder. 

År 1606 upphöjdes socknens kyrkoby till stad och fick något senare det kungliga namnet Vasa. En brand år 1852 ödelade största delen av staden. Vid återuppbyggnaden flyttades staden till sin nuvarande plats. Gamla Vasa med Korsholms slottsvallar och ruinerna av Sankta Maria kyrka från 1300-talet är idag ett populärt turistmål. Där finns också den gamla hovrättsbyggnaden, som undgick branden och som sedan år 1863 är Korsholms kyrka.