Våra skolor

Korsholms kommun har svensk- och finskspråkig grundläggande utbildning.  

I kommunen finns nio svenskspråkiga skolor och två finskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen. Kommunen har ett svenskspråkigt gymnasium.

 1. Helsingby skola
 2. Kvevlax lärcenter
 3. Mustasaaren keskuskoulu
 4. Norra Korsholms skola
 5. Replot-Björkö skola
 6. Smedsby-Böle skola
 7. Solf skola
 8. Tuovilan koulu
 9. Tölby-Vikby skola
 10. Vallgrund skola
 11. Korsholms högstadium
 12. Korsholms gymnasium