Kultur- och konstnärsstipendium

Kultur- och konstnärsstipendiet kan årligen beviljas aktiva konst- och kulturutövare som är bosatta i Korsholm. Stipendiet är avsett för att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap samt för att uppmuntra och uppmärksamma konstnärernas arbete. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och andra seriösa och ambitiösa konst- och kulturutövare.

Stipendiets storlek är 1 000 euro per person.

Ansökan

Stipendiet för kalenderåret söks elektronisk senast 15.3 klockan 16. Försenade ansökningar behandlas inte.

Ansök om kultur- och konstnärsstipendium

Bilagor

  • meritförteckning