Kontaktuppgifter

Idrottsgränden 3, Solf

Tfn rektor: 044 727 7351
Tfn lärarrum: 044 727 7352
Tfn kök: 044 424 9178
Rektor: Marica Friman
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Skolans ledning

Skolan har en rektor och en vicerektor, vars uppgifter är att skapa goda arbetsförutsättningar för eleverna, lärarna och den övriga personalen samt att koordinera den dagliga verksamheten. Rektorn ansvarar även för skolans budget och skolans utveckling.

Skolan har en ledningsgrupp som sammankommer varannan vecka.
Lärarna samt skolgångsbiträdena samlas varje vecka till ett gemensamt personalmöte.

Skolans ledningsgrupp läsåret 2020-2021:
Rektor Marica Friman
Vicerektor Camilla Särs
Klasslärare Andreas Björkholm
Klasslärare Elin Friman