Godkända planer

Godkända planer hittar du via kommunens karttjänst.

Klicka på logon för att gå till karttjänsten.

Karttjänsten finns även här www.korsholm.fi/karta

Obs! Delgeneralplanen för Replot samt stranddelgeneralplanen för Björkö-Replot saknas från sammanställningen av delgeneralplanerna