Samhällsbyggnadens avgifter

Avgift för arbets- och placeringstillstånd

Samhällsbyggnad ger arbets- och placeringstillstånd som berör kommunens mark och kan handla om:

  • kabelarbeten, kabelskåp m.m.
  • anläggning av teleutrustning
  • fjärrvärmerör/fjärrvärmedragningar
  • anläggning av luftledningar, högspänningslinjer m.m.
  • grävningsarbeten som rör vägar
  • rörläggningar

Dessutom ges tillstånd för danser, möten, marknader m.m. på kommunens områden.

Anhållan om tillstånd utreds om den kan beviljas och sedan skickas det skrivna beslutet till anhållaren. Samhällsbyggnaden utser en kontaktperson som övervakar åtgärden och ser till att området återställs i ursprungligt skick.