Helsingby skola

Pundarsvägen 52, Helsingby
Tfn skola (06) 320 1014, 044 727 7332
Tfn kök: 044 424 9175
Rektor: Johan Holmqvist
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi