Företagstomter för cirkulär ekonomi

Fågelberget, tomter för cirkulär ekonomi

På Fågelbergets industriområde är en del av tomterna reserverade för företag inom cirkulär ekonomi. För att skapa förutsättningar för fysiskt samarbete och ett naturligt materialflöde har tomterna placerats närmast Stormossen och Westenergy. Cirkulär ekonomitomterna är också de största till ytan på området.

Företag som jobbar inom CE-branschen kommer att hänvisas till delen närmast Stormossen och avsikten är att nya delen av Fågelberget skall bli ett testområde för avancerad miljöteknologi där råvarulogistiken redan finns sedan tidigare. Det finns dessutom gott om utrymme för utvidgning av verksamheten i framtiden.

Fågelberget och Stormossen är strategiskt välbelägna; Det finns möjligheter att använda Vasa hamn för råvaru-och slutprodukttransport, både flygfält och järnväg finns på ett kort avstånd och även landsvägsförbindelserna i alla riktningarna är goda. Avståndet till Vasaregionens logistikcenter NLC är dessutom nära.

Bekanta dig närmare med vårt kluster för cirkulär ekonomi här.

Läs broschyren