Fågelbergets tomter för cirkulär ekonomi

Fågelberget, tomter för cirkulär ekonomi

Korsholms kommun har planerat 60 industritomter på den nya delen av Fågelberget. I detta skede reserveras elva av dessa för företag med verksamhet inom cirkulär ekonomi eller liknande. Området som reserveras ligger närmast Stormossen och Westenergy, för att skapa förutsättningar för fysiskt samarbete och ett naturligt materialflöde. Tomterna är också de största till ytan på området.

Företag som jobbar inom CE-branschen kommer att hänvisas till den nya delen närmast Stormossen och avsikten är att nya delen av Fågelberget skall bli ett testområde för avancerad miljöteknologi där råvarulogistiken redan finns sedan tidigare. Det finns dessutom gott om utrymme för utvidgning av verksamheten i framtiden.

Fågelberget och Stormossen är strategiskt välbelägna; Det finns möjligheter att använda Vasa hamn för råvaru-och slutprodukttransport, både flygfält och järnväg finns på ett kort avstånd och även landsvägsförbindelserna i alla riktningarna är goda. Från området är avståndet dessutom inte långt till Vasaregionens logistikcenter NLC.

Läs broschyren