Ansökan om detaljhandelstillstånd

På Tillstånds- och tillsynsverkets för social- och hälsovården Valviras, hemsidor finns en elektronisk ansökningsblankett jämte anvisningar. Verksamhetsutövarna uppmanas lämna in sina ansökningar med den elektroniska blanketten.

Med ansökningen ska bifogas plan för egenkontroll och i specialfall (t.ex. försäljningspunkten är på ett annat ställe än vid kassan) en planritning av försäljningslokalen.