Föräldraföreningar

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola
Replot daghems föräldraförening Redet
Vallgrund hem och skola/dagis

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
Föräldraföreningen vid Iskmo daghem
Föräldraföreningen vid Karperö Daghem
Hem & Skola föreningen vid Norra Korsholms skola

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Hankmo daghems föräldraförening
Hem och Skola vid Kvevlax lärcenter
Petsmo Hem och Dagis

Helsingby-Toby-Veikars
Hem och skola Helsingby
Tuovilan ala-asteen koti- ja kouluyhdistys
Tuovilan kylä- ja vanhempainyhdistys (Kontakt: tuovilankylayhdistys@gmail.com)
Veikars föräldraförening Veikids

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Solf Hem och Skola
Tölby-Vikby Hem och Skola

Smedsby-Böle
AITO Mustasaaren lasten ja vanhempien yhdistys
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby
Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium
Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle Skola
Mustasaaren Keskuskoulun vanhempien yhdistys