Saltkaret utsiktstorn

Utsiktstornet Saltkaret är cirka 20 meter högt och är ett av de största utsiktstornen i Kvarken, Saltkaret finns 800 meter från Svedjehamn längs med vandringslederna Bodvattnet runt och Björkö-Panike vandringsled.

Från tornet öppnar sig en fantastisk utsikt över den steniga skärgården som bildas av ”tvättbrädsmoränerna”, det vill säga de Geer-moränerna.