Säker läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogik

Genomförande av läkemedelsbehandling under en småbarnspedagogisk dag

Korsholms kommuns småbarnspedagogik har i samarbete med Österbottens välfärdsområde och andra kommuner i regionen upprättat en plan för läkemedelsbehandling, som ligger till grund för genomförandet av läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken. Planen baserar sig på SHM:s handbok Säker läkemedelsbehandling (2021).

Under en dag inom småbarnspedagogiken ges inga andra läkemedel till barnet än de som är absolut nödvändiga. I vanliga sjukdomsfall är det i första hand vårdnadshavarnas ansvar att ge läkemedel till barnet. De flesta kortvariga läkemedelskurer, t.ex. ögondroppar och antibiotikabehandlingar för behandling av infektionssjukdomar, ges hemma. Läkaren kan begäras att ordinera ett långverkande preparat till barnet.

Läkemedelsbehandling som genomförs inom småbarnspedagogiken kräver alltid en läkares ordination samt en överenskommelse mellan vårdnadshavare och enheten för småbarnspedagogiken om genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Avtalet fungerar samtidigt som barnets personliga plan för läkemedelsbehandling som används för att genomföra läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken.

Läkemedelsbehandling som genomförs inom småbarnspedagogiken, om vilken vårdnadshavare ska meddela småbarnspedagogiken så snart som möjligt:

· läkemedelsbehandling för tillstånd som kräver omedelbar behandling (t.ex. anafylaxi, insulinchock, kramper)

· läkemedelsbehandling som lindrar tillfälliga symtom (t.ex. läkemedel mot astmaanfall)

· vårdåtgärder för en kronisk sjukdom (t.ex. astma, diabetes, epilepsi, svåra allergier)

Genomförandet av ett barns läkemedelsbehandling kan inte påbörjas i småbarnspedagogiken förrän en personlig plan för läkemedelsbehandling har upprättats och personalen har fått introduktion och tilläggsutbildning i genomförandet av barnets läkemedelsbehandling.

I vissa fall kan barnet inte börja/återvända till småbarnspedagogik förrän ovannämnda frågor är behandlade. Vårdnadshavarna deltar i att upprätta barnets plan för läkemedelsbehandling och det är deras ansvar att ge personalen ett skriftligt dokument om aktuell läkemedelsbehandling eller ändringar i läkemedelsbehandling. Vårdnadshavarna har hand om att leverera barnets läkemedel och andra vårdförnödenheter i originalförpackningar till enheten för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarna har ansvaret för att informera personalen inom hälso- och sjukvården om att det finns behov av handledning i läkemedelsbehandling på enheten för småbarnspedagogik. Handledning i administrering av läkemedel bör ordnas om barnet påbörjar läkemedelsbehandling, så att personalen har beredskap att genomföra läkemedelsbehandlingen på ett säkert sätt.