Teatrar

Amatörteatertraditionen har långa anor i Österbotten och är ett uppskattat tillskott i kommunernas kulturliv. I Korsholm finns två aktiva och etablerade amatörteaterföreningar:

Korsholms Teater är en sommarteaterförening som har verkat sedan 1980-talet och som har sina föreställningar vid Båskasvallen invid Kyro älv i Veikars cirka 21 kilometer från Vasa.

Skäriteatern vid Replot hamn satsar i sin repertoar på vardagshumor och lättsamma stycken. Skäriteatern producerar i medeltal en sommarteaterföreställning per år och ordnar därtill regelbunden verksamhet för barn- och unga.