Skollunch och mellanmål

Skollunchen tillreds vid skolans eget kök. Köket fungerar också som centralkök för daghemmen i Karperö, Singsby och Iskmo. Skollunchen planeras av kosthållschefen vid kommunens fastighetsverk.

Matlistorna publiceras i tidningarna Vasabladet och Pohjalainen varje söndag. Skolan har rätt att i viss mån avvika från den centralt uppgjorda matlistan.

Meddela också alltid köket (tel. 044 424 9176) om ditt barn har anpassad kost.

Elever som är i behov av dietmåltider skall uppvisa läkarintyg för att få speciellt anpassad kost. Om elever med anpassad kost är sjuka önskar vi att köket meddelas (tel. 044 42 49176).

Ta kontakt med skolans kök (tel. 044-4249176) vid frågor.

Matlistan hittar ni också här.

Mellanmål

De dagar eleverna har skoldag till klockan 15.00 rekommenderas att man tar med eget mellanmål. Mellanmålsrasten är antingen  kl. 13.00 eller 14.00, beroende på mat tur och årskurs.

Ta med ett hälsosamt mellanmål och undvik sötsaker.