Vanliga frågor

Vad skall mitt barn ha för gymnastikkläder och utrustning?

Gymnastikundervisningen sker utomhus när vädret så tillåter. Det betyder att barnen behöver vara klädd enligt väder med bekväma skor. Vintermånadernas gymnastikaktiviteter är oftast skrinning och skidning. För dessa aktiviteter behöver eleverna en ändamålsenlig utrustning. Vid behov kan skolan låna utrustning. På isen är hjälm obligatorisk. Till innegymnastiken skall eleverna alltid ha ombyteskläder och handduk. Eleverna duschar efter gymnastiktimmarna.

Hur behöver mitt barn vara klädd under rasterna?

På rasterna är eleverna i regel ute. Undantag görs för biblioteksraster, dataraster och vid extrema väderleksförhållanden. Eleverna bör vara klädda efter väderlek, med mössa och vantar när det är minusgrader. Kom ihåg att märka barnets kläder och övrig utrustning med namn.

Vad får barnen ha med sig till skolan?

Skolan rekommenderar att personliga ägodelar, t.ex. spel, lämnas hemma. Skolan har ingen skyldighet att utreda eller ersätta förlorad eller söndrad egendom. Pengar och godis tas heller inte med, förutom då särskilt lov har getts av läraren.

Farliga föremål får dock inte medtas.

Får telefoner medtas till skolan?

Mobiltelefon medtas på eget ansvar och skall under skoldagen förvaras avstängd eller på ljudlös i skolväskan. Vid behov kan telefonen användas med särskilt tillstånd av lärare.

Besöker skolan biblioteket? Behöver eleverna eget lånekort?

Varje klass besöker biblioteket regelbundet. Barnens första lånekort är gratis och fås i samband med det första biblioteksbesöket på årskurs 1.

Var släpper jag av och hämtar mitt barn?

Barnen släpps av vid övre vändplan, d.v.s. bredvid rinken och ej vid skolans parkering där taxiskjutsen stannar. Var observant på övriga barn, både taxielever och elever som rör sig till fots eller med cykel.

Får mitt barn ta med mellanmål?

De som tycker att de hinner bli alltför hungriga innan lunchen har möjlighet att ta med sig ett litet mellanmål till skolan. Vi strävar till att mellanmålet skall vara nyttigt och hälsosamt, gärna frukt eller smörgås. Vi undviker att ta med sötsaker såsom bullar, kex, chokladstänger, lemonad och andra ”sockerfällor”. Mellanmålet äts i eget klassrum under den andra rasten, kl. 10.00.

Hur gör jag om mitt barn blir sjuk?

Meddela alltid skolan på morgonen om barnet är borta p.g.a. sjukdom. Lättast meddelas detta via Wilma. Barnet bör stanna hemma en feberfri dag, för att undvika smitta. Vid magsjuka rekommenderas två symptomfria dagar innan eleven återvänder till skolan. Vid flera dagars frånvaro kan läxor skickas hem med syskon eller granne.