Valdagen

Röstningsställena är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagenkan du rösta endast vid det röstningsställe som anges på det meddelandekort som du har fått per post.

Röstningsområden och röstningsställen:

 1. Björköby, Bodagården, Björkövägen 735
 2. Replot, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal, Sommarösundvägen 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddsvägen 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal, Jungsundvägen 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Pundarsvägen 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247
 13. Solf, Solf skola, Idrottsgränd 3
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö, Koskövägen 704
 15. Petsmo, Petsmo daghem, Petsmovägen 504
 16. Kvevlax, Kvevlax lärcenter, Funisbackvägen 8
 17. Kuni, Kuni daghem, Kunivägen 19
 18. Vassor, Marthagården i Vassor, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo, Österhankmovägen 693
 21. Köklot, Köklot byagård, Köklotvägen 1436