Frivilliga brandkåren

Björkö-Replot-Norra Vallgrund-Södra Vallgrund-Söderudden
Björkö FBK
Replot FBK

Karperö-Singsby-Jungsund-Iskmo-Köklot-Grönvik
Norra Korsholms FBK

Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo-Österhankmo-Vallvik-Kuni-Vassor
Kvevlax FBK

Helsingby-Toby-Veikars
Skatila FBK
Södra Korsholms FBK

Solf-Munsmo-Tölby-Vikby
Solf FBK

Smedsby-Böle
Smedsby-Böle FBK