Skollunch

Skollunchen tillreds vid skolans eget kök ”Den glada grytan”. Den serveras i två turer. Eleverna går till matsalen klassvis med en lärare. Vi uppmuntrar eleverna att äta all slags mat och uppmanar dem att iaktta ett gott bordsskick. Stöd barnen genom att uppmärksamma bordsskicket hemma!

Köket gör specialdieter med beaktande av olika slags allergier. Det är viktigt att meddela köket
(tel. 044-4249178), även senare med bifogat läkarintyg, om eventuella specialdieter önskas.

Matlistorna publiceras i tidningarna Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen varje söndag. Skolan har rätt att i viss mån avvika från den centralt uppgjorda matlistan.

Länk till kommunens matlista: https://korsholm.fi/matservice