Kontaktuppgifter

E-post: miljoenheten(at)korsholm.fi
Växel (Korsholm): 06 327 7111

Miljö- och hälsoskyddschef
Tommy Stenlund, 044 727 1284, tommy.stenlund(at)korsholm.fi
Chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk, 050 336 5013, anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi


Avdelningen i Korsholm, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

Miljö- och hälsoinspektör
Sabina Nabb, Livsmedel, 050 696 28, sabina.nabb(at)korsholm.fi
Jennifer Jungerstam, Miljövård, 050 403 4053, jennifer.jungerstam(at)korsholm.fi
Lena Wargen, Miljövård, 044 424 0361, lena.wargen(at)korsholm.fi
Johanna Södergård, Hälsoskydd, 044 727 7314, johanna.sodergard(at)korsholm.fi


Avdelningen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå                                                                                               

Miljö- och hälsoinspektör
Mari Rantala, Livsmedel och hälsoskydd, 050 592 4903, mari.rantala(at)korsholm.fi


Avdelningen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax                                                        

Miljö- och hälsoinspektör
Marcella Pellas, Livsmedel och hälsoskydd, 050 336 9860, marcella.pellas(at)korsholm.fi


Avdelningen i Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes                              

Chef för miljövården 
Anna-Maria Mattfolk, 050 336 5013, anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi

Miljö- och hälsoinspektör
Maria Nylund, Hälsoskydd, 050 549 6046, maria.nylund(at)korsholm.fi
Ann-Charlotte Westerdahl, Livsmedel, 050 409 9354, ann-charlotte.westerdahl(at)korsholm.fi
Linda Nordmyr, Miljövård, 044 727 1263, linda.nordmyr(at)korsholm.fi
Linn Groop, Miljövård, 044 424 9154, linn.groop(at)korsholm.fi


Avdelningen i Kristinestad, Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad                                           

Miljö- och hälsoinspektörer                             
Danielle Lindén, Livsmedel, 040 579 8521, danielle.linden(at)korsholm.fi
Linda Haglund, Hälsoskydd, 040 579 8532, linda.haglund(at)korsholm.fi
Markus Leppikorpi, Miljövård, 040 052 2102, markus.leppikorpi(at)korsholm.fi
Jens Hannus, Miljövård, vindkraft, 044 727 1202, jens.hannus(at)korsholm.fi