Fastställda verksamhetsområden för ledningsnäten

Vattenledningsnätet

Ledningsnätet i Korsholm är också sammankopplat med Vasa stads, Laihela och Malax kommuners ledningsnät.

Vattenledningsnätet på kartan

Avloppsledningsnätet

Avloppsledningarna är utbyggda på alla detaljplaneområden och byggs ut årligen vid behov på gamla och nya områden.

Avloppsledningsnätet på kartan