Korsholms bokbuss

050 518 1039
biblioteket@korsholm.fi

Bokbussen kör fyra dagar i veckan och betjänar de byar som inte har tillgång till ett filialbibliotek. Dessutom ger den service till ett antal skolor och daghem, samt transporterar material mellan kommunens bibliotek.

Du kan returnera det material du lånat från bokbussen både till huvudbiblioteket och filialerna.

Önskar du att bokbussen också stannar i dina hemknutar? Föreslå en adress eller ett område, där du önskar bokbusstjänster.

Bokbussen på Instagram: korsholmsbokbuss_kirjastoauto

Karta över hållplatser