Valreklamplatser

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 5.1.2022. Korsholm har en officiell valreklamställning. Den finns på Smedsby torg.

Varje parti och gemensam lista får en plats i ställningen. Skivorna som reklamen limmas på sitter fast i ställningen.