Fastighetsverket

Fastighetsverket tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden. Fastighetsverket handhar även kommunens köks- och städfunktioner. Servicen ges för kommuninvånarnas och kommunanställdas trivsel och välbefinnande. För att nå dessa mål har fastighetsverket en egen organisation inom koncerntjänster för samhällsbyggnad.

Fastighetsverket har hand om drift och underhåll av kommunens byggnader och till dem anslutna uteområden.

Kommunens egna lokaler är fördelade enligt följande:

LokalerAntalLokalyta
Administrativa lokaler31 (st)21 755 m²
Hälsogårdar och –stationer6 (st)10 602 m²
Skolor22 (st)34 295 m²
Daghem23 (st)6 679 m²
Brandstationer10 (st)2 585 m²
Sport- och fritidsbyggnader17 (st)1 864 m²
Bostadslägenheter60 (st)5 085 m²
Industri- och lagerutrymmen4 (st)5 374 m²

Uthyrningen av bostäderna sköts i samarbete med FAB Korsholms bostäder.

Uthyrningen av industri-, kontors- och lagerutrymmen handhas av fastighetschefen.

Uthyrning av enskilda utrymmen på timdebitering sköts av förmannen vid respektive lokala enheter.