Ändring av detaljplan för Granholmsbacken I i Toby

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 25.10–23.11.2022(MBL 63 § ).
Kontaktperson: Anne Holmback, Jim Åkerholm