Ändring av detaljplan för Granholmsbacken I i Toby

Kontaktpersoner: Anne Holmback, planläggare och Jim Åkerholm, planläggare
Skede: Ett utkastplan var framlagt 5.5–5.6.2023.

Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 25.10–23.11.2022 (MBL 63 § ).