Frågor och svar om Päikky

Kan man ändra till månadsvy istället för veckovy?

SVAR:
Nej, kalendern finns bara som veckovy.

Hur loggar jag in/ut barnet på daghemmet?

SVAR:
In- och utloggning sker via daghemmets/familjedagvårdarens mobiltelefon/skärm. På daghemmet sker loggningen med barnets personliga tagg och hos familjedagvårdaren gör familjedagvårdaren en manuell loggning.

Hur räknas förskolebarnens timmar under skollov?

SVAR:
De månader då det infaller ett skollov kan förskolebarnen överskrida sitt månadssaldo och faktureringen görs den månaden enligt den avgiftsklass som överskridningen motsvarar.

Till exempel om ett förskolebarn är ”heldag” under lov räknas samtliga timmar som småbarnspedagogik, barnet har inte rätt till 4 timmar avgiftsfri förskola under loven. Barnet kan använda oförbrukade timmar från månadssaldo.

Om familjen överskrider antalet timmar/månad, vad händer?

SVAR:
Om antalet timmar/månad överskrids faktureras den högre avgiftsklassen för den överskridna månaden.

Om familjen har bokat kl. 7–16 och använder endast kl. 8–15, vilken räknas?

SVAR:
Den förverkligade tiden kl. 8–-15.

Hur räknas timmarna när barnet är frånvarande en inplanerad dag p.g.a. sjukdom?

SVAR:
De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.

Hur räknas timmar om barnet är frånvarande en dag som är inplanerad i Päikky?

SVAR:
De inplanerade timmarna räknas/förbrukas.