Solf detaljplan, kv. 35a, 35 och 36 med tillhörande allmänna områden

Framlagt: 4.4–3.5.2024
Skede: Program för deltagande och bedömning (MBL 63§).