Elevvårdsgruppen

Den gemensamma elevvården i Smedsby-Böle skola ordnas genom tillsättande av en elevvårdsgrupp, som ansvarar för att utveckla, planera och genomföra samt utvärdera den gemensamma elevvården. I gruppen förs diskussioner på en allmän nivå om t.ex. klassernas atmosfär, arbetsro, mobbning men även om hälsa, välbefinnande, delaktighet och hälsovanor. Genom verksamheten främjas hälsa, trygghet och välbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljön. Elevvårdsgruppen träffas en gång i månaden och har ett nära samarbete med förskolan. Läs mera om Korsholms kommuns elevvårdsplan genom att ladda ner PDF-filen som finns till höger på denna sida.

Följande personer är medlemmar i elevvårdsgruppen:

Anna Nylund, rektor
Nina Åström, klasslärare
Jenny Nurmi-Aro, klasslärare
Ann-Charlott Matikainen, timlärare, vice-rektor
Charlotta Rosenholm, klasslärare
Victoria Bäckman, klasslärare
Victor Koskinen, klasslärare
Marie Stråka, klasslärare
Hanna Åminne, klasslärare
Therese Hahn, skolkurator
Annika Holmfors, skolhälsovårdare
Leo Backman, skolpsykolog