Elevvårdsgruppen

Den gemensamma elevvården i Smedsby-Böle skola ordnas genom tillsättande av en elevvårdsgrupp, som ansvarar för att utveckla, planera och genomföra samt utvärdera den gemensamma elevvården. I gruppen förs diskussioner på en allmän nivå om t.ex. klassernas atmosfär, arbetsro, mobbning men även om hälsa, välbefinnande, delaktighet och hälsovanor. Genom verksamheten främjas hälsa, trygghet och välbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljön. Elevvårdsgruppen träffas en gång i månaden och har ett nära samarbete med förskolan. Läs mera om Smedsby-Böle skolas elevvårdsplan genom att ladda ner PDF-filen som finns till höger på denna sida.

Följande personer är medlemmar i elevvårdsgruppen:

Lena Sjöholm-Fahllund, rektor
Therese Hahn, kurator
Annika Holmfors, skolhälsovårdare
Jessica Örn-Esselström, speciallärare
Hanna Åminne, smågruppslärare
Björn Backman, timlärare
Mikael Wallsten, klasslärare